هفته نامه منطقه جنوب کشور ” آفتاب جنوب”در تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۷با دو شماره چاپ در ماه کار خود را  آغاز کرد.
از سال ۱۳۹۴با تغییر مدیرمسئول و صاحب امتیازی این نشریه و تغییر ترتیب انتشار ،به مدیرمسئولی و صاحب امتیازی فروغ مسلم زاده و از دوهفته نامه به هفته نامه چاپ منظم و مستمر خود را در پیش گرفته است .

هقته نامه آفتاب جنوب با خط مشی سیاسی، فرهنگی و  اجتماعی در جهت اطلاع رسانی شفاف و تنویر افکار عمومی همچنان بدون وقفه و مستمر با گستره توزیع منطقه جنوب کشور ( هرمزگان،فارس،بوشهر،یزد وکرمان  ) گام بر می دارد.

Email:aftabjonobnews@gmail.com

website:www.aftabjnews.ir

تیم آفتاب جنوب

ماریا نظری

سمت:گزارش گر

تحصیلات:کارشناس علوم اجتماعی

نام و نام خانوادگی

سمت و شغل

فرزانه مسلم زاده 

سمت :سردبیر

سابقه کارمطبوعاتی:۱۲سال

تحصیلات:کارشناس ارشد ارتباطات(علوم اجتماعی)

ایمیل:far_m8@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

سمت و شغل

فروغ مسلم زاده

سمت:مدیرمسئول وصاحب امتیاز

سابقه کار مطبوعاتی:۱۳۷۵

تحصیلات:کارشناس ارشد ارتباطات(علوم اجتماعی)

مدرس و مربی روزنامه نگاری-دارای مدارک معتبر از دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

fm_562000@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

سمت و شغل

نام و نام خانوادگی

سمت و شغل

آخرین خبر ها

۱۵۰نخبه علمی وفرهنگی در جشنواره جهادگران علم وفناوری تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری علم وفناوری از هرمزگان؛ حسن صنعتکاران معاون اجرایی سپاه امام سجاد(ع) صبح امروز در بندرعباس گفت: در هشتمین جشنواره جهادگران علم وفناوری که به مناسبت هفته بسیج برگزار می شود از 150نخبه علمی رسانه ای و فرهنگی با حضور مسئولان کشوری تجلیل می شود.
- تبلیغات -