دوازده نفر از فعالان رسانه در جشنواره جهادگران علم فن آوری بسیج علمی تجلیل می شوند

رییس بسیج رسانه هرمزگان خبرداد؛

پیروی منش ادامه داد؛ تفکر بسیجی موتورمحرکه انقلاب نظام و حتی منطقه غرب آسیابوده و هست نمونه اش پیام پیروزی سردار سر افراز سلیمانی شجاع ودلیراست.

مقام مسول درامر رسانه بیان کرد؛ عصر روز شنبه مورخه /۹۶/۹ از پژوهشگران برتربسیج، نخبگان رسانه،مخترعین ومبتکرین ، فرماندهان پایگاه های علمی، نخبگان قشرهای مختلف بسیج و.. تجلیل بعمل می آید.

رئیس بسیج رسانه هرمزگان افزود؛ بعدازظهر روز شنبه با حضور مدعو کشوری، استاندار،فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام ودیگرمسولین و روسای دانشگاه ها ومراکزعلمی و پژوهشی و فعالان عرصه علم درسالن جهادکشاورزی ازیکصدوپنجاه نفرازنخبگان تجلیل بعمل می آید.

وی درادامه تاکید کرد؛ دوازده نفرازیکصد و پنجاه نفرنخبه علمی، رسانه ای ، فرهنگی، اجتماعی اقتصادمقاومتی، جهادی و.. از تعداد ازافراد فعال رسانه عضو بسیج رسانه هرمزگان توسط ور انتخاب شده اند.

فعال رسانه و فرهنگی هرمزگان تصریح کرد؛ معتقدم سهم اصحاب رسانه نخبه عضو بسیج رسانه بیش ازاین می بایست داده می شد که از همینجا ازهمه تلاشگران این عرصه عذرخواهی وازمعاونت بسیج علمی سپاه استان سرهنگ آرمندیان درخواست دارم درسخوان آینده این قشر را بهترببینند .
پیروی منش رییس بسیج رسانه هرمزگان درپایان ضمن بیان اینکه خصلت بسیج تحرک وجلو بردن ماموریت هاست گفت؛ از معاونت بسیج علمی پژوهشی سپاه امام سجاد علیه السلام و فرماندهی محترم سردارترابی عزیز بابت همه حسن توجه به قشررسانه تشکر می کنم.

بدون نظر