«بیانیه آغاز فعالیت ششمین دوره خانه مطبوعات»

  • به یاری خداوند و با مشارکت جمع کثیری از همکاران رسانه ای انتخابات خانه مطبوعات برگزار، تائید، وپس از انجام مراحل قانونی، تغییرات به ثبت رسید و پس انتشار آگهی در روزنامه رسمی اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسان رسما و قانونا فعالیت خود را آغاز نمودند. اکنون هیئت مدیره خانه وظیفه خود می داند بدور از اعمال علائق و سلایق شخصی و سیاسی صرفا به عنوان یک نهاد صنفی در راستای حفظ منافع اعضا تلاش نماید وتمام کوشش خود را در جهت حمایت از حقوق آنان بکار خواهد گرفت و توان خود را مصروف ایجاد وفاق ، وحدت و همدلی بین همکاران رسانه ای خواهد کرد.
  • با عنایت به وعده آقای استاندار که در جمع اهالی رسانه اعلام کردند، از خانه مطبوعاتی که قانونی باشد حمایت می کند . اکنون که تمامی مراحل قانونی خانه اعم از تایید فرایند انتخابات، و مراحل ثبت قانونی آن به انجام رسیده انتظار می رود ضمن مورد حمایت قرار دادن خانه، دستور فرمایند مدیران استانداری به دور از اختلافات داخلی جامعه رسانه ای با بی طرفی کامل در جهت ایجاد وفاق و همدلی بین اهالی رسانه تلاش نمایند .
  • خانه متعلق به همه جامعه رسانه ای، با هر نوع تفکر و سلیقه ای می باشد. و هیئت مدیره خود را ملزم می داند، شرایطی را فراهم نماید تا همه همکاران رسانه ای بتوانند به عضویت خانه درآیند. بر خلاف تصور برخی از همکاران که معتقدند، اکثریت قریب به اتفاق جامعه مطبوعاتی به خاطر محدودیتهای موجود در اساسنامه نمی توانند به عضویت خانه درآیند جهت اطلاع همکاران اعلام می داریم قریب  دویست نفر از جامعه مطبوعاتی استان می توانند به عنوان عضو اصلی و همین تعداد هم می توانند به عنوان عضو افتخاری به عضویت خانه در آیند بنابر این محدودیتی برای عضویت همکاران جدید و یا ادامه عضویت برای اعضای سابق وجود ندارد .
  • انتخابات خانه با نظارت مستقیم نماینده محترم وزارت ارشاد و در چهار چوب اساسنامه برگزار شد، اما در ذهن برخی از همکاران شبهاتی بر فرآیند برگزاری آن ایجاد شد، هیئت مدیره خانه به جهت حفظ وحدت و جلوگیری از دامن زدن به فضای مسموم ایجاد شده تا کنون سیاست سکوت را در پیش گرفت، اما اکنون به جهت روشن شدن اذهان آمادگی داریم تا در حد توان چه به صورت مناظره حضوری و چه به صورت خصوصی با همکاران، پاسخگوی هر گونه شبهات باشیم .
  • با عنایت به انجام مراحل قانونی ثبت تغییرات هیئت مدیره و همچنین انتشار آگهی تغییرات در روزنامه رسمی اعضای هیئت مدیره خانه اعم از رئیس، مدیرعامل، و سایر اعضای هیئت مدیره و بازرسین رسما و قانونا تعیین گردیده که از هم اکنون قانونا آنان عهده دار اداره امور خانه می باشند .

هیئت مدیره و بازرسین خانه مطبوعات

بدون نظر